Header Ads

Яка є освіта?

В системі освіти України можна виділити такі рівні: 1. Загальна освіта: — дошкільну освіту; — початкова загальна освіта; — основну (базову) загальну середню освіту; — повна загальна середня освіта; — позашкільна (додаткова) освіта. 2. Вища освіта: — неповна вища освіта (професійно-технічне); — базова вища освіта; — повна вища освіта. 3. Післядипломна освіта: — аспірантура; — докторантура; — підвищення кваліфікації; — перепідготовка. В інших країнах світу система освіти включає в себе такі ж рівні, можуть відрізнятися тільки вікові рамки для певного періоду навчання, а також назви освітньо-кваліфікаційних рівнів, вчених ступенів і звань.

Немає коментарів

На платформі Blogger.