Header Ads

Дошкільна освіта

Загальні відомості

 Дошкільна освіта. Вона є найважливішою сферою реалізації прав людини, забезпеченні рівних можливостей у отриманні якісної освіти. Адже, основа майбутньої особистості закладається у ранньому віці. Знання та уміння, набуті в дитинстві – це коріння, і чим воно міцніше, тим впевненіше почувається людина в житті. Саме тому постійно триває пошук шляхів творчого зростання дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей та можливостей рости здоровими, вільними та щасливими.

До показників іміджу країни обов’язково входитимуть критерії з розвитку дошкільної освіти. Необхідні документи вже розробляються Євросоюзом.

Важливість, яка надається даному питанню в глобальному масштабі, зрозуміла. Адже, навчання є безперервним процесом, який починається при народженні і продовжується фактично до смерті людини. При цьому кожен його етап має важливі наслідки для життя людини і суспільства. Тому глобальне завдання XXI століття у сфері освіти - розвиток всеосяжних систем навчання протягом усього життя: від раннього дитинства до зрілого віку.

Державна політика


У   сфері дошкільної освіти як обов'язкової первинної складової частини системи освіти України державна визнає її пріоритетну роль та створює належні умови для її здобуття. Державна політика здійснюється за такими напрямами:

надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та

комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти ( Базового компонента дошкільної освіти );

піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і фізичного розвитку дітей;

сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Принципи дошкільної освіти:

доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку дитини;

єдність розвитку, виховання, навчання та оздоровлення дітей;


єдність виховних впливів сім'ї і дошкільного навчального закладу; наступність та перспективність між дошкільною й початковою загальною

середньою освітою;

відповідність змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти, які забезпечуються мережею дошкільних навчальних закладів, особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.

Стратегія спрямована на:

розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності відповідно до освітніх та національно-культурних потреб населення; забезпечення якісної дошкільної освіти, як гаранта готовності дитини продовжувати освіту;

розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

формування у дитини дошкільного віку моральних норм набуття нею життєвого соціального досвіду;

запровадження різних альтернативних форм здобуття дошкільної освіти.


Структура.

Політика, принципи, та стратегія реалізуються через власну структуру, яка включає мережу дошкільних навчальних закладів, наукові та методичні установи, органи управління освітою, сім'ю.

Статистика.


Динаміка народжуваності дітей в Україні потребує розвитку мережі дитячих садків (діаграма 1).
  
Діаграма 1: Динаміка народжуваності дітей в Україні


У     2013 році мережа дитячих садків в Україні продовжувала стрімко зростати.


Так, за оперативними даними з регіонів, кількість комунальних дошкільних навчальних закладів у 2013 році зросла на 421 дошкільний навчальний заклад за рахунок: відновлення їх діяльності, у тому числі повернення закладів, що тривалий час використовувались не за призначенням

(144),    відкриття  новобудов  (13)
та  у  пристосованих  приміщеннях    (264)

(діаграма 2)
 Діаграма 2: Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів
  

Протягом року у функціонуючих закладах додатково створено 1564 групи. Окрім цього, відкрито 59 дитячих садків приватної форми власності.

Всього, за оперативними даними  у 2013 році   у навчальних закладах для

дітей дошкільного віку додатково   створено понад 55 тисяч місць.

Зростає   також    кількість    дітей  у  дошкільних  навчальних  закладах  та

відсоток  охоплення  дітей    (від   3    до    6    років)        дошкільними   навчальними

закладами різних типів та форм власності (діаграма 3 ).


  


  


 Діаграма 3: Динаміка кількості дітей у дошкільних навчальних закладах

  
З      метою розширення переліку форм роботи з батьками, на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти у рубриці «Дошкільна освіта» створено сторінку для батьків «Форум сім’ї телефон довіри з питань дошкільної освіти» з розділом «Електронна пошта для батьків»


(http://iitzo.gov.ua/forum-simji/). Батьки мають змогу обговорити актуальні питання дошкільної освіти, обмінятися досвідом розвитку і виховання дітей дошкільного віку, задати запитання та отримати обґрунтовані відповіді і науково-методичні консультації фахівців з питань розвитку дітей дошкільного віку.


Джерело: http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/zagalni-vidomosti.html 

Немає коментарів

На платформі Blogger.